درایور موتور dc دوتایی


درایور موتور dc دوتایی

کنترل دور دو عدد موتور dc به صورت مجزا

قابلیت اجرای فرمان استوپ و استارت با کمک plc