منبع تغذیه متغییر بسازیم

منبع تغذیه متغییر بسازیم

ساخت یک منبع تغذیه 0 تا 30 ولت 3 امپر:

وسائل مورد نیاز:

  • یک عدد مبدل dc to dc با توان 120 وات
  • یک عدد ترانس 27 ولت یا 24 ولت 3 امپر
  • یک عدد پل دیود 6 امپر
  • یک عدد خازن 4700 میکرو فاراد 50 ولت
  • دوعدد ترمینال پیچی روی جعبه
  • یک عدد جعبه مناسب برای جایگذاری قطعات

        یک عدد ولت متر و امپر متر DC

نحوه اتصال تجهیزات:

1)ابتدا دو سر AC خروجی 24 ولت ترانس را به پایه های ورودی(AC) پل دیود متصل می نماییم و با هویه و سیم لحیم قلع اندود می نماییم.

2)خروجی مثبت و منفی پل دیود را به پایه های مثبت و منفی خازن 4700 میکرو 50 ولت به صورت متناظر متصل می نماییم.

3)دو عدد سیم افشان با سطح مقطع 1.5 را هم به پایه های خازن متصل نموده و همه را با هم با هویه و قلع به هم متصل نموده و قلع اندود می نماییم.

4) سیم مثبت را به ورودی مثبت و سیم منفی را به ورودی منفی مبدل DC TO DC متصل می نماییم.

5) دو سر خروجی مبدل را به ترمینال های روی جعبه متصل می نماییم.

6) ولت متر دیجیتال را نیز به  ترمینال خروجی متصل می نماییم تا ولتاژ خروجی را به ما نمایش دهد.

7)در نهایت سیستم اماده شده را درون جعبه گذاشته و پنل جعبه را برای جایگذاری ترمینال ها و ولوم سوراخ کاری نموده و همچنین محل نصب صفحه نمایش ولت متر را نیز برش داده و تجهیزات پنل را نصب می نماییم.

نقشه زیر نحوه نصب قطعات منبع تغذیه را به صورت شماتیکی نمایش می دهد.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها